Contact us
Chcete-li odeslat diskrétní vzorek DNA pro test otcovství, doporučujeme Vám přečíst si podmínky pro zadání těchto vzorků pro DNA test.

Diskrétní vzorky DNA: Všeobecné Podmínky

Před odesláním diskrétních vzorků DNA si pečlivě přečtěte následující informace. Můžete nás také kontaktovat přímo a váš konkrétní případ konzultovat s naším oddělením péče o zákazníky.

1. Cena jednotlivého diskretního vzorku je nezávislá na ceně DNA testu, tzn., že je třeba připočítat cenu za vzorek k ceně standardního DNA testu. Například: celková cena DNA testu otcovství + cena zpracování diskrétního vzorku = celková cena testu.

2. Typ vzorku nemá vliv na přesnost a správnost výsledku. Míra úspěšnosti uváděná u každého diskrétního vzorku se vztahuje k pravděpodobnosti, s jakou naši analytici jsou schopni izolovat DNA ze vzorku. Jakmile je DNA úspěšně izolována, může DNA test probíhat stejně jako se standardním vzorkem a se stejně vysokou úspěšností na výsledek.

3. Pokud se výsledek testu vámi zaslaného  vzorku ukáže neúspěšný, nebo pokud posíláte více než jeden vzorek, můžeme po zvážení nabídnout slevu na test vašeho druhého diskrétního vzorku.

4. Nemůžeme zaručit, že izolace DNA z diskrétního vzorku přinese potřebné množství DNA v potřebné kvalitě pro úspěšnou analýzu. Nicméně, vás ujišťujeme, že naše ISO 17025 akreditovaná laboratoř zpracuje vaše vzorky profesionálně za využití nejnovější technologie.

5. Diskrétní vzorek lze použít pouze pro osobní potřebu, za účelem “zvědavosti”. DNA testy prováděné s diskrétnímy vzorky nemají žádnou právní platnost. Pokud budete vyžadovat test přípustný u soudu, budete muset mít ověřen původ a/nebo způsob odběru těchto vzorků v souladu s řetezcen standardních postupů (Chain-of-Custody).

6. Vaše výsledky budou připraveny během 7-10 pracovních dnů. Tato doba se však může občas lišit v závislosti na jednotlivých případech.

7. Doporučujeme používat metody odběru buněk ve slinách pomocí ústních tampónů jako nejúspěšnější metody DNA odběru (vzorky slin nejsou diskrétní vzorky) a zároveň nejlevněší způsob provedení DNA testu.

8. Zákazník odesílající diskrétní vzorky DNA je plně odpovědný za tyto vzorky a platbu za provedení testu.

Pokud vyžadujete zpracování diskrétních vzorků, doporučujeme vám Kontaktovat nás ohledně dalších informací před jejich odesláním.

Návrat na stránku Seznam Diskrétních Vzorků.


 
Zobrazit pod kompletní seznam služeb
Menu stránek vše, co potřebujete vědět o našich službách
LiveZilla Live Chat Software