Contact us

Neinvazivní Prenatální Test otcovství | Nejčastější dotazy

Coje neinvazivní prenatální test otcovství?

Termín neinvazivní znamená, že nejde o žádný výrazný zásah do organizmu, což například řezání nebo odběr tkání nebo buněk, jak je tomu při mnoha chirurgických zákrocích  (např. amniocentézy nebo CVS). Neinvazivní prenatální test otcovství znamená potvrzení nebo vyloučení biologického otcovství ještě před nenarozením dítěte ze vzorku krve získaného standardním odběrem.  

Jaké jsou výhody neinvazivní prenatální test otcovství?

Náš prenatální DNA test otcovství je naprosto bezpečný a bez rizika pro matku a dítě. Odběr vzorku a analýza je relativně levnější a pohodlnější (nevyžaduje anestetika ani invazivní lékařské vyšetření). Výsledky testu jsou připraveny rychleji, než u invazivních testů otcovství a navíc neexistuje žádná možnost chybné diagnózi v závislosti na předchozích potratech nebo těhotenstvích.

 Jaká jsou rizika spojená s amniocentézou a nebo odběrem choriových klků?

                 • Potrat
                 • Poškození končetin dítěte
                 • Únik plodové vody, klesne-li hladina velmi nízko, může dojít k vážnému ohrožení života dítěte. (viz American Pregnancy website)

Jak brzy lze provést prenatální DNA test otcovství s mateřské krve?

Aby bylo možné posoudit, zda lze provést prenatální test otcovství je nutné nejprve potvrdit týden těhotenství matky. Test lze provést počátkem 12. týdne těhotenství - nedoporučujeme provedení testu dříve, vzhledem k nízké hladině plodové DNA v krvi matky před 12. týdnem těhotenství.  

Kolik týdnů jsem těhotná?

Pro výpočet data početí  je nutné znát první den vaší poslední menstruace. Jakmile budete znát datum prvního dne vaší poslední menstruace, je pravděpodobné, že jste počala někde v 2. týdnů po tomto datu. Přidáním 9 měsíců získáte představu o tom v kterém měsíci pravděpodobně porodíte. Mnohé zdroje on-line těhotenských kalkulaček vám mohou pomoci vypočítat termín porodu a datum početí o něco přesněji. Pokud si stále nejste jista, požádejte svého gynekologa o pomoc.

Co najdu v odběrové soupravě pro prenatální DNA test otcovství? Jak odeberu vzorek DNA?

Odběrová souprave obsahuje vše potřebné pro odběr vzorků matky a údajného otce. Detailní popis odběrové soupravy najdete na stránce “Odběr vzorků”. 

Jako vzorek pro tento test slouží krev standardně odebrané kvalifikovanou zdravotní sestrou nebo praktickým lékařem.

Jak dlouho trvá zpracování vzorků a kdy obdržím výsledky testu?

 Naše laboratoř zpracuje vzorky během 7 - 10 pracovních dnů a ihned odesílá výsledky. Nesprávný odběr vzorků nebo chybící informace na žádance mohou způsobit celkové zdržení celeho procesu.

Jaká je cena neinvazivního prenatálního testu otcovství?

Cena neinvazivního prenatálního testu otcovství  je Kč 38500 pro analyzu vzorku jednoho údajného otce a matky. Cena zahrnuje odběrovou soupravu a laboratorní analýzu. Úplný ceník naleznete na stránce “Objednejte”. 

Jaké jsou další náklady spojené s tímto testem?

Ne, pouze poplatek za odběr vzorků zdravotní sestrou nebo praktickým lékařem 

Jak mohu za test zaplatit?

Test je možné zaplatit kreditní nebo debetní kartou, bankovním převodem anebo dobírkou. Pro více informací navštivte naši stránku “Jak zaplatit za test”.  

Jak přesné jsou výsledky testu?

Prenatální test otcovství ze vzorku krve matky je velmi přesný. Pokud pravděpodobnost, že DNA údajného otce obsahuje genetické znaky očekávané u biologického otce je vyšší než 99,9% ve srovnání s náhodnými jednci, otcovství je potvrzeno. Pokud výsledek testu údajného otce vykazuje podobné procento pravděpodobnosti jako u náhodného nepříbuzného jedince,  je pak otcovství vyloučeno

Jak mohu objednat prenatální test?

Prenatální test otcovství můžete objednat buď přímo na naší stránce “Objednat” a nebo telefonicky a emailem. 

Může předchozí těhotenství či potrat ovlivnit výsledky testu?

DNA plodu je oddělena od mateřské krve během několika hodin. Vzhledem k tomuto, neexistuje tedy žádná možnost mylné diagnózy s naším testem. 

Jaké mohou být problémy s přepravou vzorků krve?  

Žádné předvídatelné potíže s odesíláním vzorků nehrozí jelikož jsou přepravovány s vyjímkou “pro přepravu nebezpečných látek”. Pokud není odběr proveden v easyDNA, doporučujeme odeslat vzorky co nejdříve po odběru, tak aby se minimalizovala doba mezi odběrem a analýzou v laboratoři.

Jak je to s refundaci politiky?

V určitých situacích je možné požádat o vrácení poplatku za test. Přečtěte si prosím pozorně naše podmínky.

Je třeba testovat vzorky obou údajných otců? 

V případech, kdy je to možné, doporučujeme testovat oba otce. Druhý údajný otec je testován zdarma, ačkoliv je zde příplatek Kč 5000 za druhou odběrovou sadu. Pokud jsou údajní otcové sourozenci (vlastní/nevlastní) je důležité testovat oba. Máte-li podezření, nebo víte, že údajní otcové jsou jakýmkoliv způsobem příbuzní je důležité informovat laboratoř před započetím testu.

 
Zobrazit pod kompletní seznam služeb
Menu stránek vše, co potřebujete vědět o našich službách
LiveZilla Live Chat Software